Przedszkole "Fantazja" Nr 28 we Wrocławiu

Realizacja programu miejskiego ,,Cały Wrocław czyta..”

Od roku szkolnego 2012/2013 przedszkole uczestniczy w miejskim programie „Cały Wrocław czyta” . Dzieci uczestniczą w wydarzeniach i spotkaniach z innymi placówkami  w różnych miejscach, np. Pasaż Grunwaldzki, Park Miejski. Wszystkie grupy uczęszczają do pobliskich bibliotek na zajęcia rozwijające ich zainteresowania czytelnicze. W każdej grupie powstał plan spotkań z rodzicami, w czasie których rodzice czytają dzieciom fragmenty swoich ulubionych lektur z okresu...

Więcej...

Realizacja programu własnego – adaptacyjnego ,,Przygoda z Fantazją”

W związku z występowaniem u dzieci 3-letnich szeregu właściwości rozwojowych utrudniających rozpoczynanie edukacji przedszkolnej program adaptacyjny napisany przez zespół nauczycieli ma na celu : – określanie systemu wzajemnych oddziaływań pedagogicznych oraz organizacyjnych przedszkola i rodziny, – opiera sie na wspołpracy nauczycieli i rodziców , której celem jest pomoc dziecku w wchodzeniu w nowe środowisko zycia, – odwołuje sie do zasady indywidualizacji w...

Więcej...

Realizacja programu własnego – matematycznego ,,Matematyka z Fantazją”

,, Od kilku lat realizujemy w przedszkolu z wielkim sukcesem program własny ..Matematyka z Fantazją” . Zakłada on realizację treści matematycznych w każdej grupie wiekowej , na dwóch zajęciach w tygodniu.Program zakłada realizację 10 bloków tematycznych . Cele tego programu sa skorelowane z celami zawartmi w podstawie programowej , a są to: – wsperanie ciekawości , aktywności i samodzielności w toku podejmowanych działań z zakresu edukacji matematycznej –...

Więcej...