Przedszkole "Fantazja" Nr 28 we Wrocławiu

Aktualności

Realizacja programu własnego – matematycznego ,,Matematyka z Fantazją”

,, Od kilku lat realizujemy w przedszkolu z wielkim sukcesem program własny ..Matematyka z Fantazją” . Zakłada on realizację treści matematycznych w każdej grupie wiekowej , na dwóch zajęciach w tygodniu.Program zakłada realizację 10 bloków tematycznych . Cele tego programu sa skorelowane z celami zawartmi w podstawie programowej , a są to: – wsperanie ciekawości , aktywności i samodzielności w toku podejmowanych działań z zakresu edukacji matematycznej – nabywanie wiadomosci i umiejętnosci potrzebnych do...

więcej...

Realizacja programu ekologicznego w roku szkolnym 2013/2014

W roku szkolnym 2013/2014 realizujemy program ekologiczny pt.”Przyjaciele Ziemi” i w związku z tym przedszkole nawiązało współpracę z ekologiem i podróżnikiem Dominikiem Dobrowolskim. ,,Program własny ,,Przyjaciele Ziemi” zakłada realizację treści przybliżających zagadnienia ekologiczne na wszystkich zajęciach w jednym tygodniu każdego miesiąca .Cele programu są skorelowane z celami zawartymi w podstawie programowej , a są to: – wzbogacanie wiedzy przyrodniczej – uswiadomienie potrzeby dbania o...

więcej...