Przedszkole "Fantazja" Nr 28 we Wrocławiu

Kadra

Nasi nauczyciele to wykwalifikowana kadra pedagogiczna posiadająca wyższe wykształcenie pedagogiczne oraz stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego .

Nauczyciele doskonalą swój warsztat pracy oraz umiejętności poprzez uczestniczenie w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego jak również zdobywa dodatkowe kwalifikacje na studiach podyplomowych.

Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą w powierzonym im grupie i odpowiadają za jakość swojej pracy oraz bezpieczeństwo dzieci.

Za efektywną pracę nauczyciele otrzymują Nagrody Prezydenta Wrocławia oraz zdobywają tytuł w ogólnopolskim konkursie ,,Osobowość roku”.

Opiekę nad dziećmi podczas ich pobytu w przedszkolu wspomagają pozostali pracownicy placówki, w szczególności pomoc nauczyciela i panie woźne . Dzięki kucharkom i intendentce dzieci mogę spożywać zawsze świeże i zróżnicowane posiłki .

Pan konserwator dba aby wszystko w naszym przedszkolu działało i potrafi naprawić każdą usterkę.

Nauczyciele korzystają także z literatury o tematyce pedagogicznej zgromadzonej w naszej bibliotece, internetu, które to stanowią dla nich źródło informacji o nowościach, bieżących zmianach dotyczących ich pracy. Ponadto kadra pedagogiczna współpracuje ze specjalistami z Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej,

Wszystkie te działania prowadzone przez nauczycieli służą podnoszeniu jakości pracy przedszkola oraz wzbogaceniu ich warsztatu pracy a tym samym uatrakcyjnieniu pobytu dzieci w przedszkolu.