Przedszkole "Fantazja" Nr 28 we Wrocławiu

Opłata

  • Opłata na imprezy kulturalne w przedszkolu (teatrzyki, koncerty, imprezy) – 100 zł na rok – opłata pobierana przez skarbnika Rady Rodziców.
  • opłata za każdą godzinę korzystania ze świadczeń realizowanych poza bezpłatnym czasem wynosi 1,00 zł.- Uchwała Rady Miejskiej Nr LIII/1327/14 z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć.
  • Opłata za wyżywienie / dzienne/ – 7,80 zł.
  • Ubezpieczenie dzieci – w zależności od wybranego przez Radę Rodziców wariantu ubezpieczenia
  • Imprezy kulturalne / teatrzyki , koncerty , zabawy , wycieczki/ stawka ustalana przez Radę Rodziców