Przedszkole "Fantazja" Nr 28 we Wrocławiu

Realizacja programu ekologicznego w roku szkolnym 2013/2014

W roku szkolnym 2013/2014 realizujemy program ekologiczny pt.”Przyjaciele Ziemi” i w związku z tym przedszkole nawiązało współpracę z ekologiem i podróżnikiem Dominikiem Dobrowolskim.

,,Program własny ,,Przyjaciele Ziemi” zakłada realizację treści przybliżających zagadnienia ekologiczne na wszystkich zajęciach w jednym tygodniu każdego miesiąca .Cele programu są skorelowane z celami zawartymi w podstawie programowej , a są to:

– wzbogacanie wiedzy przyrodniczej

– uswiadomienie potrzeby dbania o rośliny i zwierzęta i całe środowisko naturalne

– rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą

– kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego

– poznawanie form promocji ochrony przyrody

– rozwijanie wrażliwości i aktywności twórczej .

 

http://www.cycling-recycling.eu/