Przedszkole "Fantazja" Nr 28 we Wrocławiu

Realizacja programu miejskiego ,,Cały Wrocław czyta..”

Od roku szkolnego 2012/2013 przedszkole uczestniczy w miejskim programie „Cały Wrocław czyta” . Dzieci uczestniczą w wydarzeniach i spotkaniach z innymi placówkami  w różnych miejscach, np. Pasaż Grunwaldzki, Park Miejski. Wszystkie grupy uczęszczają do pobliskich bibliotek na zajęcia rozwijające ich zainteresowania czytelnicze. W każdej grupie powstał plan spotkań z rodzicami, w czasie których rodzice czytają dzieciom fragmenty swoich ulubionych lektur z okresu dzieciństwa. Stworzona została ławeczka bookcrossingowa, dzięki której dzieci wymieniają się książeczkami. Cyklicznie jeden raz w miesiącu dzieci ze wszystkich grup spotykają się w holu przedszkola i słuchają opowiadań czytanych przez dyrektora przedszkola.

Dzięki systematycznie podejmowanym działaniom mającym na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych i zachęcanie dzieci do kontaktu z książką udało nam się wykształcić u wychowanków umiejętność skupiania się na słuchanych treściach oraz  rozwijać gotowość szkolną dzieci w obszarze przygotowania do nauki czytania i pisania.  Dzieci są zainteresowane książką, lubią, kiedy im się czyta, chętnie same czytają i opowiadają treść ilustracji sobie nawzajem.