Przedszkole "Fantazja" Nr 28 we Wrocławiu

Realizacja programu własnego – matematycznego ,,Matematyka z Fantazją”

,, Od kilku lat realizujemy w przedszkolu z wielkim sukcesem program własny ..Matematyka z Fantazją” . Zakłada on realizację treści matematycznych w każdej grupie wiekowej , na dwóch zajęciach w tygodniu.Program zakłada realizację 10 bloków tematycznych . Cele tego programu sa skorelowane z celami zawartmi w podstawie programowej , a są to:

– wsperanie ciekawości , aktywności i samodzielności w toku podejmowanych działań z zakresu edukacji matematycznej

– nabywanie wiadomosci i umiejętnosci potrzebnych do rozpoczęcia szkolnej edukacji matematycznej ,

– rozwijanie umiejetności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu,

– stwarzanie warunkow sprzyjajacych zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabawy,

– budowanie dzieciecej wiedzy o świecie technicznym,

– kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznym.