Przedszkole "Fantazja" Nr 28 we Wrocławiu

Rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 • 7.00/ 8.50 / schodzenie się , np : zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem dowolnych zabawek; ćwiczenia poranne; zabawa ruchowa; zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci; zajęcia indywidualne; obserwacje
 • 8.50 / 9.00 / zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe
 • 9.00 / 9.20 / śniadanie, czynności higieniczne i samoobsługowe
 • 9.20 / 9.30 / przygotowanie do zajęć
 • 9.30 / 10.30 / zajęcia dydaktyczne
 • 10.30 / 10.45 / II śniadanie
 • 10.45 / 12.20 / wyjścia , spacery, zabawy na powietrzu, realizacja różnych form aktywności ruchowej (przygotowanie do wyjścia / czynności samoobsługowe),
 • 12.20 / 12.30 / zabiegi higieniczne
 • 12.15 – 12.45 /zupa
 • 14.00 – 14.30 /obiad /II danie/.
 • 12.45 / 14.20 / zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy ruchowe, zabawy dowolne, spacery, zajęcia utrwalające, praca indywidualna, wyjścia, spacery, obserwacje, udział dzieci w zajęciach dodatkowych
 • 14.20 / 14.30 / zabiegi higieniczne I czynności samoobsługowe
 • 14.30 / 15.00 / obiad / II danie
 • 15.00 / 17.00 / zabawy ruchowe, kierowane, samorzutne, tematyczne, gry i zabawy stolikowe, zabawy w ogrodzie, obserwacje, praca indywidualna

 

PIĘĆ CZĘŚCI DNIA WG PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 • 1/5 zabawy: zabawy swobodne, zabawy przy niewielkim udziale nauczyciela / zabawy konstrukcyjne, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, zabawy w sali wg zainteresowań, (zajęcia w ranku, po zupie i po II daniu), oserwacje, zajęcia indywidualne
 • 1/5 (w grupach młodszych 1/4 czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku (organizowane tam są gry i zabawy ruchowe , zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze, itd.)
 • 1/5 zajęcia dydaktyczne różnego typu, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, – temat + cel zajęcia
 • 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (np. czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne) / ćwiczenia indywidualne, obserwacje, ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową, ćwiczenia artykulacyjne; zajęcia utrwalające, rozwijanie samoobsługi, zabiegi higieniczne, kształtowanie nawyków odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach, rysowanie, rozmowy z dziećmi, układanki, gry stolikowe. ( zajęcia w ranku, po zupie, po II daniu)