Przedszkole "Fantazja" Nr 28 we Wrocławiu

Wizja przedszkola

Dziecko opuszczające mury naszego przedszkola powinno:

  • być świadome własnych możliwości
  • być przygotowane do ról w społeczeństwie
  • posługiwać się symbolami, znakami w czytaniu i liczeniu
  •  wykazywać się dobrą sprawnością ruchową i manualną


Placówka powinna stworzyć środowisko edukacyjne sprzyjające harmonijnemu, wszechstronnemu rozwojowi dziecka w oparciu o aktywność twórczą, samopoznanie, rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień.